Политика за ползване

HELENA OFFICAL BRAND

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Настоящите Общи условия уреждат отношенията между "ХЕЛЕНА БРАНД" ЕООД и потребителите на електронен магазин, намиращ се на уеб страница с домейн https://www.helenaofficialbrand.com/, свързани с достъпване до информационния ресурс на страницата, стъпките за сключване и сключването на договори за покупко-продажба от разстояние.
Разглеждане на информационния ресурс, намиращ се на уеб страницата, е напълно безплатно и не обвърза потребителя с необходимост от извършване на регистрация, сключване на договори или извършване на плащания.
Използването на функционалностите на електронни магазин, от друга страна, създава договорно отношение между потребителя на електронния магазин и "ХЕЛЕНА БРАНД" ЕООД, който договор се сключва от разстояние. Предмет на договора е покупка на предложените от търговеца и избраните от потребителя артикул/и. Това договорно отношение се регулира от клаузите на настоящите Общи условия, както и приложимото национални и европейско законодателство.
Данни за търговеца
Електронният магазин на HELENA OFFICIAL BRAND функционира чрез онлайн базирана платформа за продажби от разстояние, достъпна чрез уеб страница с домейн https://www.helenaofficialbrand.com/ и се управлява от търговеца "ХЕЛЕНА БРАНД" ЕООД.
"ХЕЛЕНА БРАНД" ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност, вписано в Търговски регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 204766817, със седалище и адрес на управление: област Бургас, община Несебър, гр. Несебър 8230, ж.к Черно Море 1 87
Представител на търговеца: Елена Димитрова – управител
Адрес за кореспонденция: гр. Несебър ж.к Черно Море 1 87
Телефон за контакт: 0887 09 26 00
Електронен адрес: helenaofficialbrand@gmail.com
Facebook страница: https://www.facebook.com/helena.official.brand/?tn-str=k*F
Надзорни органи
Комисията за защита на потребителите /КЗП/, с адрес: гр. София 1000, пл.”Славейков”№4А, ет.3,4 и 6, уеб сайт: www.kzp.bg
Комисия за защита на личните данни, с адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров”№2, Уеб сайт: www.cpdp.bg
Технически стъпки за поръчка
Поръчката на артикул чрез електронния магазин на HELENA OFFICIAL BRAND не изисква регистрация и създаване на потребителски профил.
Потребителят избира желания/ите артикул/и, като с натискане на активен бутон „добави в кошница“ артикулите се добавят във виртуална потребителска кошница, която запазва информация за желаните от потребителя артикули до момента на извършване на поръчката.
Потребителят може да преглежда съдържанието на виртуалната кошница по всяко време до извършване на поръчката, да добавя или да премахва артикули от съдържанието ѝ.
След като потребителят е добавил желаните продукти в потребителската кошница и е взел решение за поръчка, с натискане на активен бутон “check out” се стартира специален интерфейс, който води потребителя през процедурата за поръчката.
Натискането на бутон “check out” зарежда специален формуляр, в който потребителят въвежда необходимите данни за валидна поръчка. Задължителните за попълване полета за обозначени като такива. След попълване и натискане на бутон „продължи“ интерфейсът позволява опция за преглед и корекция на въведените данни, в случай на допусната грешка или непълнота при попълване.
При попълване на формуляра потребителят предоставя минимално необходимите лични данни за сключване на договор за покупко-продажба. Как обработваме и защитаваме личните Ви данни може да прочетете в Политика за поверителност /link/.
След попълване на формуляра, потребителят натиска активен бутон „продължи към плащане“, които зарежда автоматично попълнен формуляр с представените от потребителя данни, начинът на плащане и опция за въвеждане на различен адрес за доставка и плащане.
Към настоящия момент електронният магазин на HELENA OFFICIAL BRAND предлага единствена опция за плащане чрез наложен платеж.
Когато се е уверил в коректността на всички представени данни, потребителят натиска активен бутон „приключи поръчка“, с който процедурата за извършване на поръчка е завършена и поръчката е направена. Натискане на активен бутон „приключи поръчка“ представлява електронно изявление на потребителя, с което той заявява желание за сключване на договор за покупко-продажба на стоки от разстояние.
Търговецът потвърждава направената поръчка с електронно съобщение (e-mail), изпратено до посочения от потребителя адрес, като имейлът съдържа параметрите на направената поръчка. С получаване на потвърждението потребителят и търговецът влизат в договорни отношения. Предметът на договора се определя от посочените в потвърдителния имейл параметри на поръчката.
Договорът се сключва на български език.
Цени
Цените, показани в галерията с артикули, включват дължимия по закон данък добавена стойност, но не включват разходите за доставка.
Стойността на доставката се включва в сума, която Потребителят вижда като крайна при подаване на поръчка в електронния магазин.
Условия за доставка и плащане
Поръчки, заявени чрез електронния магазин до 15:00ч в работни дни, се обработват в същия ден и се изпращат за доставка. Срокът на доставката за цялата страна е в рамките на 1 до 3 работни дни от деня на изпращане.
Поръчки направени след 15:00ч се обработват на следващия работен ден.
Поръчки направени през събота, неделя или официалните празници се обработват и изпращат на следващия работен ден.
Доставката на поръчан артикул не се извършва в неделя и в официални празници.
Търговецът доставя стоките на посочения от Потребителя адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от Потребителя данни са неверни, непълни или заблуждаващи.
Доставка на артикули се прави с опция преглед и тест. Потребителят или посочено от него лице преглежда внимателно Стоката. При констатиране при прегледа на явни недостатъци, потребителят незабавно информира лицето извършващо доставката, за което се съставя протокол. В допълнение Потребителят незабавно уведомява Търговеца.
При установено несъответствие между поръчаните и получени стоки, клиентът има право да предяви рекламация по правилата на Закона за защита на потребителите.
За доставка на артикулите, Търговецът използва услугите на куриерска фирма Еконт Експрес ООД.
Важно! Поръчки чрез електронният магазин могат да се правят само за доставки на територията на Република България. За международни доставки може да се свържете директно с търговеца на посочените данни за контакт за уточняване на параметри на индивидуална поръчка.
Право на отказ от договора
При техническа грешка в описанието на продуктите, Търговецът има правото да откаже направената поръчка, за което уведомява Потребителя своевременно.
Потребителят има право да се откажете от сключения договор, без да посочва причини за това, в срок от 14 календарни дни от датата на получаване на поръчания/ите артикул/и. За да е спазен срокът за отказ от договора, достатъчно е съобщението за отказа да бъде изпратено преди изтичането на срока за отказ от договора
Потребителят няма правото на отказ от договора в следните случаи:
– за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;
– за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
– за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
– за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;
– за стоки, които са били въведени в експлоатация и/или имат видими следи от употреба;
Упражняване правото на отказ
Правото си на отказ потребителят може да упражни като изпрати недвусмислено писмено уведомление до търговеца (на електронен или хартиен носител) на посочените от търговеца данни за контакт. Търговецът потвърждава получаване на уведомлението по начин, който позволява трайно запаметяване (пр.: съобщение чрез електронна поща)
Потребителят може да използва стандартен формуляр или да направи изявление в свободен текст, което да съдържа същата минимално необходима информация.
ЕДИНЕН СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ

До …………………………………………………………………
/наименование на търговеца/

……………………………………………………………………..
/адрес/

С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка от разстояние на следния/следните артикули/услуги:
………………………………………………….…………………………………………./описание на продукта/

Стоката е поръчана на ……………………………………………………………
Стоката е получена на ……………………………………………………………. /посочва се датата, на която стоката е получена от потребителя/

……………………………………………………………………………..…../Име и Фамилия на потребителя/
Гр./с………………………………………………………………………… /Адрес на потребителя/


………………. …………………………….
/Дата/ /Подпис на потребителя/

Последици от упражнено право на отказ
Упражняване правото на отказ прекратява задълженията на страните по договора от разстояние.
Ако отказът е направен непосредствено след сключване на договора, преди поръчката да бъде обработена и изпратена за доставка, за Потребителят не следват никакви неблагоприятни последици.
При отказ, направен след получаване и заплащана на поръчката, търговецът възстановява всички плащания, получени от Потребителя, включително разходите за доставка, без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която търговецът е бил информиран за отказа.
Търговецът няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато потребителят изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от търговеца.
При упражняване правото на отказ, Потребителят следва да изпрати или да върнете обратно получените стоки без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който Потребителят е информирал за отказа си от настоящия договор, като Потребителят заплаща преките разходи за връщане на стоките.
Възстановяването на плащания се извършва чрез същото платежно средство, използвано от Потребителя при първоначалната трансакция, освен ако Потребителят изрично не се съгласите за друг начин; във всеки случай това възстановяване няма да бъде свързано с допълнителни разходи за потребителя.
Предвид, че към момента търговецът оперира единствено чрез доставка с наложен платеж, същият механизъм се използва и при връщане на артикул/и и възстановяване на сума. Потребителят изпраща артикула/ите до адреса за кореспонденция на търговеца, като пратката се изпраща с наложен платеж за стойността им. При получаване на пратката, търговецът предава съответната сума на куриер, който я изплаща на потребителя.
Потребителят носи отговорност за намалената стойност на стоките, причинена от изпробването им, различно от необходимото, за да установи естеството, характеристиките и доброто им функциониране.
Гаранции
Търговецът е обвързан от законовата гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба.
Алтернативно решаване на спорове
При възникване на спор, свързан с онлайн продажба, който не е разрешен чрез директна комуникация между потребителя и търговеца, Потребителите могат да ползват сайта ОРС (Онлайн решаване на спорове) /link: https://ec.europa.eu/consumers/odr / към Европейската комисия.
Орган за алтернативно решаване на Потребителски спорове („орган за АРС“), по смисъла на чл.181н, ал. 4 от ЗЗП, са Помирителните комисии към Комисията за защита на Потребителите /link: www.kzp.bg/pomiritelna-komisiya /
Заключителни разпоредби
Търговецът има право да прави промени в Общите условия без предварително да уведомява потребителите за това.
Към сключените договори приложими са съответно актуалните към момента на сключване на договора Общи условия.
Правата на потребителите не могат да бъдат ограничаване без тяхно изрично съгласие.
Ако някоя част от тези Общи условия бъде отхвърлена или бъде намерена за недействителна от съд или регулативен орган, това не се отразява на действителността на останалите клаузи.
За всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Настоящите Общи условия са приети от търговеца на: ……

Последно изменение: ……